• * مجید دل آور

  * مجید دل آور در سال 1361 در شهرستان رشت ، شهرکوچصفهان و در خانواده ای فرهنگی به دنیا
  آمد.

  * دل آور با تحصیل دوره دانش آموزی در شهر کوچصفهان ، فعالیت های فرهنگی ، مذهبی واجتماعی را
  نیز از نوجوانی آغاز کرد و در جوانی خدمت مقدس سربازی را در نیروی زمینی ارتش

 •  مجید دل آور

   مجید دل آور در سال 1361 در شهرستان رشت ، شهرکوچصفهان و در خانواده ای فرهنگی به دنیا
  آمد.

   دل آور با تحصیل دوره دانش آموزی در شهر کوچصفهان ، فعالیت های فرهنگی ، مذهبی واجتماعی را
  نیز از نوجوانی آغاز کرد و در جوانی خدمت مقدس سربازی را در نیروی زمینی ارتش

* مجید دل آور

* مجید دل آور در سال 1361 در شهرستان رشت ، شهرکوچصفهان و در خانواده ای فرهنگی به دنیا
آمد.

* دل آور با تحصیل دوره دانش آموزی در شهر کوچصفهان ، فعالیت های فرهنگی ، مذهبی واجتماعی

 مجید دل آور

 مجید دل آور در سال 1361 در شهرستان رشت ، شهرکوچصفهان و در خانواده ای فرهنگی به دنیا
آمد.

 دل آور با تحصیل دوره دانش آموزی در شهر کوچصفهان ، فعالیت های فرهنگی ، مذهبی واجتماعی

مرام نامه 24 بهمن 98

مسئولیت سنگین نمایندگی ملت در مجلس شورای اسلامی، در راه صیانت از استقلال کشور و منافع ملی و تلاش بی وقفه به منظور گره گشایی از معیشت جامعه، جز با جلب اعتماد و حمایت قاطع مردم شریف حوزه انتخابیه میسر