مرام نامه
24 بهمن 98
زیر مجموعه: اخبار

مسئولیت سنگین نمایندگی ملت در مجلس شورای اسلامی، در راه صیانت از استقلال کشور و منافع ملی و تلاش بی وقفه به منظور گره گشایی از معیشت جامعه، جز با جلب اعتماد و حمایت قاطع مردم شریف حوزه انتخابیه میسر نخواهد گشت.
پس معتقدیم در این مسیر پرفراز و نشیب، هر نامزد انتخابات باید متعهد گردد که:
1. تا آخرین روز مسئولیت، مدافع حقوق عامه مردم، به ویژه مستضعفین و اقشار فرودست جامعه باشد.
2. در راه تحقق عدالت اجتماعی قاطعانه گام بردارد و با هرسطحی از ستم و تبعیض مقابله نماید.
3. هم چون مبارزی خستگی ناپذیر، با رانت خواری و فساد اقتصادی و سیاسی به نبرد برخیزد.
4. تا آخرین لحظه از دوران مسئولیت، منافع هیچ یک از گروه های سیاسی را به مصالح عمومی جامعه ترجیح ندهد.
5. در راستای ریشه کن شدن گروه های فاسد اقتصادی و سیاسی، اشراف و سرمایه سالاران و آقازادگانی که یک شبه ره صد ساله پیمودند مجاهدت نماید.
6. بیت المال را هم چون ناموس جامعه محترم بداند و نه تنها برای خود چشمداشتی نداشته باشد، بلکه از تعرض هر مسئول یا گروهی به آن جلوگیری نماید.
7. به دنبال ایجاد موقعیت های خاص شغلی (سیاسی و اقتصادی) برای نزدیکان و خانواده خود نباشد و همواره عملکرد خود را به صورت شفاف در معرض قضاوت عمومی قرار دهد.
این میدان، عرصه ورود انسان های پاکدست، شجاع، خودساخته و مستقل خواهد بود و باور داریم این ویژگی ها در دکتر مجید دل آور وجود دارد و بیان این تعهدات، سرآغاز پیمانی محکم است میان ما و پروردگار قادر و مردم عزیزمان.

دیدگاه (0) به اشتراک بگذارید:

برچسبها : ،
security code