مرام نامه
24 بهمن 98

مسئولیت سنگین نمایندگی ملت در مجلس شورای اسلامی، در راه صیانت از استقلال کشور و منافع ملی و تلاش بی وقفه به منظور گره گشایی از معیشت جامعه، جز با جلب اعتماد و حمایت قاطع مردم شریف حوزه انتخابیه میسر