مجید دل آور در سال 1361 در شهرستان رشت ، شهرکوچصفهان و در خانواده ای فرهنگی به دنیا
آمد.

* دل آور با تحصیل دوره دانش آموزی در شهر کوچصفهان ، فعالیت های فرهنگی ، مذهبی واجتماعی را
نیز از نوجوانی آغاز کرد و در جوانی خدمت مقدس سربازی را در نیروی زمینی ارتش جمهوری
اسلامی گذراند. در سال 1380 در رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان قبول شد و همواره
دغدغه های فرهنگی و اجتماعی را همزمان با تحصیل، در برنامه های روزانه خود قرار داد.

* دل آور، با اجرا و مدیریت همایش ها، نمایشگاه ها، جلسات نقد فیلم ها، انتشارنشریات، تأسیس هیأت های
مذهبی- دانشجویی، مربی تنیس روی میز و ده ها فعالیت دانشجویی ، به عنوان شخصیت تأثیرگذار در
اجتماع دانشجویان شد.